אליעזר יערי

נשים. שלושה דורות משפחה אחת ירושלים 2012