תלי עידן

אור ראשון - שחרית בבית הכנסת קול יעקב. ירושלים 2012