כרמלה ורניה

קול ישראל (בגרוזינית) מירושלים אולפן קול ישראל קיץ 2012