Ilan Cohn

"אנחנו הנשים יודעות להיות חזקות, להישיר מבט ולהסתכל קדימה אל עבר היעד הבא שלנו. אבל לפעמים, גם אנחנו, צריכות להשען על מישהו, להרשות לעצמינו להיות חלשות ולשאוב כוחות. הדר אביאל, מנהלת קהילה וחדשנות במתחם עבודה שיתופי "