Ilan Cohn

"אימהות במיטבה! אהבה טהורה של אם אשר מגוננת על שני בניה. פרופ' פנינה פישמן, מנכ""לית כן-פייט, חברה ציבורית לפיתוח תרופות האישה הזו מעוררת בי הערכה. נראה שהיא מתמודדת עם מציאות לא פשוטה, אבל ראשה מורם. הייתי רוצה לפגוש אותה רעות מיכאלי, מנכ""לית המוקד לפליטים ומהגרים "