Itzhak Goren

"אנשים אתיופים שנדדו המון זמן כדי להגיע לישראל והם גרים בבית פשוט ולא גדול ואין להם כסף. חששות פחד וגם שמחה על שהם כבר לא במקום הגרוע שהם היו בו. היא אישה חזקה גאה והיא נדדה כדי שלבן שלה יהיה טוב. נועם גורן, תלמידה בכיתה ג׳ בת שמונה וחצי, גרה ברמת גן נכדה של ציפי ואיציק גורן. "