Itzhak Goren

"הדמות המרכזית, שקועה בתפילה ועוטה כיפה, מסמלת עבורי עוצמה נשית מתריסה, מול סמלי העולם הגברי ביהדות ואם הדבר מתרחש בעדה הקראית, כולנו יכולות !!! רבקה שניר, מזכירות רפואית ראשון לציון. "