Tali Idan

"מה מתחולל בך אל מול העמידה היסודית והיציבה בתוך השדה, במרכזו. כשאת מתבוננת אל האופק במבט חולמני? העבודה הסיזיפית שלך, מזריעה ועד איסוף וחוזר חלילה לאורך עונות השנים מקבלת מימד של שגב, פשטות וטוהר באמצעות העמידה האיתנה והשורשית שלך. בתצלום הבא, תשבי עם משפחתך אל השולחן לארוחה שתדמה את אוכלי הבולבוסין של ואן גוך, אותן הידיים, אך ללא הכפפות הכתומות יביאו את תפוח האדמה אל פיך ואל פיות בני משפחתך. ורדה בלום – פסיכותרפיסטית ואוצרת "