Tali Idan

"אינטואיטיבית עלה בי המתח בין הפרטי והאינטימי, לציבורי ולגלוי. היא מפנה את גבה אל ההמון אך נחשפת אל העדשה שלך... האישה השמורה בלבושה, עטופה מכף רגל ועד ראש, (טוב אולי פופיק קטן נחשף לעין השמש), ברגע אחד נחשפו שדיה לעיני כל. מה שמחזיר אותי לשאלות אודות צילום במרחב הציבורי, הכוח של הצלם, יחסי צלם מצולם ועוד... כרמלה קיט - אמנית צילום, מנחה קבוצות Photovoice וקבוצות להתפתחות אישית באמצעות צילום "