Eliezer Yaari

"""במבט ראשון התמונה מעלה בי רק שאלות: מי הן הנשים האלה? מה הן עושות שם? האם הן לא ראו אחת את השנייה הרבה זמן? האם האנשים שברקע לא שמים לב אליהן? האם הן חושבות כמוני? איך הן נפגשו? איזה שפה הן מדברות? אחרי זמן מה אני מרגישה מחוברת אליהן, ולהתעלמות שלהן ממה שחושבת ועושה הסביבה, ולאהוב. אני אוהבת את האחווה הנשית הזאת, את הדאגה והאהבה שהן מקרינות. הקרבה ביניהן קושרת אותי אליהן, וגורמת לי להבין אותן"". יעל יערי, בת 13, פריז. "