Eliezer Yaari

"""מעציב לראות נשים מבוגרות וכפופות בבית קברות. זה ממחיש יותר מכל את אפסיות האדם, את הסוף הידוע מראש של כולנו. זה גם ממחיש את חוסר היכולת להימלט מהצער בכל גיל, ושגיל מבוגר לא מקהה את תחושת הצער על לכתו של מישהו. "" ""דמותה של האישה שנוגעת במצבה משתקפת בה. תמונת המראה כל כך חזקה, עד שלרגע נדמה שמישהו עונה משם, מעבר לשיש השחור, וחלק ממנה גם הוא כבר שם. מירי שלם מנכ""לית המכון לאסטרטגיה ציונית. בעלת טור ב""מקור ראשון"". בית שמש. "