Eli Atias

"התמונה מעוררת בי אמפטיה לשתי הנשים שבחלון, בהבעת פניהן אני רואה תמימות מסויימת, סקרנות וכמיהה מחד ודאגה מסויימת מאידך. פרופ' גולן מרים - ביה""ס לע""ס ע""ש בוב שאפל, אוניברסיטת ת""א / המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, נתניה "