Benny Levin

"״סינדרלה ,עכשיו היא מנקה אבל מאחוריה יש ארמון ושם היא תהיה בסוף״ מיה לוין , בת 5 גן חובה , נכדה של בני לוין האשה המנקה ומאחריה ארמון, נועם לוין כתה ב', בת 7, נכדה של בני לוין"