Benny Levin

"״התמונה גרמה לי להרגיש עצובה כי יש פה אישה שנראית ענייה מאד ואני חושבת שזה לא בסדר שיש אנשים שחיים ככה ושהממשלות שלהם לא עוזרות להם. הבית שלה חשוך והיא מסתכלת לאור וחושבת על איך היא הייתה רוצה להשתחרר מהחושך. להיות באור ולהיות שמחה״ רומי דגן בת 10 כתה ה׳ נכדה של בני לוין ״התמונה הזאת מעציבה אותי כי היא יושבת בחדר הרוס וישן וזה נראה כמו בית כלא והיא נראית כמו אישה ענייה.״ איה דגן בת 6 כתה א׳ נכדה של בני לוין "