Amir Halevy

"נושאת זקופה את משא החיים/עוטה בוהק ורקמה, עדוייה גבינים ועיניים/נכונה לקבל את פני הבאות/קיר השמים אטום ושפתיך חתומות/לא הותרו מקלעות צערך /עוד יבוא יום ותשמיעי בכייך על בנייך הנמוגים/עוד יישמע קולך בקינה עתיקה. מרב בן-שך, פסיכולוגית, גני יהודה "