Amir Halevy

"מילדות אולפתי להצטיין במראית העין.שברירית יפה ומתוחכמת.בפנים סערת נפש .מחנק שאינני רשאית לבטא יונה דולב, פסיכולוגית וצלמת, תל-אביב "