Amir Halevy

"יד ביד, יד על יד ,ממתיקות סוד, צוחקות, מנחמות. כבת יחידה חברות הן האחיות שלא היו לי, מקור של כח ותקוה. נילי דנציגר, מורה למתמטיקה, משמר השבעה "