Amir Halevy

"כל חיי חלמתי על הרגע הזה, שיסרקו את שערי, יאפרו אותי וילבישו אותי בבגדי נסיכה. אני אהיה הכוכבת, המרכז של הערב, השחקנית הראשית בהצגה. כשזה קרה הכל היה כמו שדמיינתי, חוץ מהעובדה שלא באמת אני הייתי שם. מיה בלוך-ציירת, תל-אביב "