Shai Beilis

האור הגדול אל החשיכה? שמא מדובר רק בתחנה בדרכה או שזהו גורלה של מי שמפנה את גבה לזה שמיישיר מבט אל האופק הבלתי מושג?" סיגל נעים, מנכ"לית חברים – טיפול בקבוצה לילדים ולנוער.